SAFETY ROAD

Společnost SAFETY ROAD, a.s. je obchodní, konzultační a projekční společnost se zaměřením na dopravní infrastrukturu a IT technologie v dopravě.

Specializujeme se na inženýring ve stavebnictví, dopravě a v oblasti projektování.

Prostřednictvím našich partnerů zajišťujeme dodávky systémů a inteligentních technologických celků.

V oblasti dopravních staveb zajišťujeme analýzy bezpečnosti silničního provozu, dopravní studie s vazbou na platnou legislativu.

Podílíme se na vývoji silničních systémů, realizujeme barierové zkoušky a vlastníme licence silničních zádržných systémů.

Vyvíjíme inteligentní IT aplikace, které implementujeme v rámci našich projektů.